התנגדות לצוואה/ירושה

ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה. את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם הירושה כאשר היא ערוכה בהתאם לחוק הירושה ותקנות הירושה. בחוק הירושה התשכ"ה 1965 קבועות העילות אשר בגינן ניתן להתנגד או לפסול קיום צוואה, להלן העילות בגינן ניתן להתנגד לקיום צוואה:

השפעה בלתי הוגנת – כאשר קיימת השפעה בלתי הוגנת של אחד או יותר מן היורשים על פי הצוואה על המצווה להוריש לו את נכסיו, כולם או חלקם. יצוין, כי לא כל השפעה של יורש על המצווה תחשב להשפעה בלתי הוגנת. יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולבדוק ורק כאשר מגיעים למסקנה כי ההשפעה שבנדון הגיעה לכדי השפעה בלתי הוגנת קמה עילה לפסילת הצוואה.

אונס או איום – כאשר בדרך של איומים או אונס אחד או יותר מן היורשים גורם למצווה, כנגד רצונו, להוריש לו רכוש כלשהו, כך שהצוואה אינה משקפת את רצונותיו האמתיים של המצווה.

טעות סופר – כאשר ישנה בצוואה הוראה אשר ברור בעליל כי היא נכתבה בטעות על ידי המצווה.

צוואה סתומה – כאשר לא ניתן להבין מהצוואה מיהם היורשים ומהם הנכסים שהתכוון המצווה להוריש להם לא יהיה ניתן להוציא את הצוואה אל הפועל וצוואה זו תהיה בטלה.

צוואה שהאמור בה אינו חוקי, אינו מוסרי או בלתי אפשרי ליישום- כאשר מדובר בצוואה אשר כוללת בחובה הוראות בלתי חוקיות ו/או בלתי מוסריות ו/או בלתי ניתנות ליישום תהיה הצוואה בטלה לגמרי. יחד עם זאת, אם מדובר בהוראה ספציפית מסוימת בצוואה, אשר הינה בלתי מוסרית ו/או אינה חוקית ו/או בלתי ניתנת ליישום, אותה הוראה תהיה בטלה, אולם שאר הצוואה יכול שתישאר תקפה.

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה – כאשר בצוואה קיימת הוראה אשר מורישה נכס כלשהו למי שהיה עד לעריכתה או למי שהיה פעיל בצורה כלשהי בעשייתה או לבן/בת זוגו של אחד מאלה, תהיה אותה הוראה בטלה. זאת ללמדך, כי על היורשים מכוח הצוואה להדיר רגלם מכל עניין הקשור לעריכת הצוואה, אחרת עשוי הדבר לעמוד להם לרועץ ולהביא לבטלותן של ההוראות בצוואה אשר מזכות אותם.

צוואה אשר בוטלה ע"י המוריש – כאשר המצווה עצמו החליט לבטל את הצוואה, ועשה כן בהתאם לדרכים הקבועים בחוק, תהיה הצוואה בטלה.

  לייעוץ משפטי בנושא צוואה וירושה התקשרו עכשיו או מלאו את טופס יצירת הקשר 

 צרו קשר
04-8668882
שד' פל-ים 2, חיפה

יש לך שאלה נוספת?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות מעו"ד שרין סולן חייגו עכשיו 04-8668882 או לחצו על הלינק הבא, מלאו את פרטיכם ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.