כל הפוסטים בדף הבית

מזונות אישה

על פי ההלכה היהודית, חב הבעל לזון את אשתו בהיותם נשואים (ואין משנה האם באופן פורמאלי בלבד), בעוד זכותה זו

גירושין

מן המפורסמות כי "אין טוב היות האדם לבדו", אך לדאבון הלב – נראה כי לעיתים, הדבר נחוץ, שלא לומר מתבקש,