ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג אשר מנהלים יחדיו משק בית ותא משפחתי משותף באופן זהה לבני זוג נשואים.
כיום , בישראל, יש קרוב ל – 86,000 זוגות המוגדרים כ- "ידועים בציבור".

הגדרת המושג "ידועים בציבור " הינו בעל משמעות משפטית רבה .

זוגות רבים אשר רוצים לחיות יחדיו תחת קורת גג אחת כזוג נשוי לכל דבר אך אינם רוצים להסדיר יחסיהם בנישואין כדת משה וישראל.

כאמור, בני זוג הינם זוג החיים תחת קורת גג משותפת, מנהלים חיי שיתוף ביניהם ומוכרים בקרב הציבור כבעלי קשר זוגי מחייב כאילו היו נשואים.

פסיקת בתי המשפט היא שיצרה מונח זה של "ידועים בציבור" .מבחני הפסיקה קבעו כי על מנת שזוג יוגדר כידוע בציבור צריכים להתקיים 2 תנאים:

  1. ניהול משק בית משותף – על בני הזוג להוכיח כי התגוררו תחת קורת גג אחת וניהלו משק בית משותף בכל הנוגע לחיי היומיום וביניהם : כלכה, מזון, הוצאות אחזקת הבית וכו'.
  2. חיי משפחה – על הזוג להוכיח כי ניהלו חיי משפחה, תלות הדדית , אהבה ,ושותפות.

יש לציין , כי כיום בתי המשפט מכירים בצורך של אנשים גם שלא לגור תחת קורת גג משותפת ולנהל משק בית משותף , ובכל זאת להגדירם כ"ידועים בציבור " כל עוד גרים לסירוגין בביתו של האחר.
בתיק תמ"ש (ת"א) 35924/99 חיוה כב' השופט ש. שוחט דעתו כי:
"המבחן הסוביקטיבי המשמש בסיס לקביעת היחסים בין בני זוג כ"ידועים בציבור" הביא להרחבתן של אמות המידה המאפשרות הכרה במערכת יחסים זו. כך למשל הדרישה למקום מגורים משותף וקבוע כתנאי מוחלט שבלעדיו אין (ע"א 17/66 וודק נ' צבעוני, פ"ד כ'(3) 383) נתרככה עם השנים, והעדרו של מקום מגורים קבוע ששני בני הזוג מתגוררים בו, לא שלל את האפשרות להחשב כידועים בציבור"….
ואולם! אין הקלה ואין ויתור על דרישת המגורים, ודי אם היא מתקיימת פעם אצלה פעם אצלו".

מעמדם המשפטי של ידועים בציבור

למושג ידועים בציבור השלכות רבות שהרי מקנה הוא לאותם הזוגות המוכרים כ"ידועים בציבור" מעמד ככל זוג נשוי הן לענין הזכויות והן לענין החובות בפרט בנושאים של ירושה וממון וחוק הביטוח הלאומי .
ידועים בציבור זכאים לזכויות סוציאליות על פי חוק. חוקים סוציאליים וחוקי הביטוח הלאומי מכירים במוסד זה לענין ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו'.
הידוע בציבור של מי שנפטר זכאי לעיתים לגמלה.

הזכות למזונות

לידועים בציבור הזכות למזונות מהעיזבון עם פטירתו של אחד מבני הזוג . לשם כך דורש המחוקק כי יוכחו חיי שיתוף ומשפחה וניהול משק בית משותף.
עוד יש לציין כי במקרה של פירוד, זכאית האישה לקבל מזונות מבן הזוג ואלו בבחינת מעמדם של "מזונות אישה ".
עוד הכירה הפסיקה ב "דמי שיקום". במקרה של פירוד האחד מהשנייה וכאשר בני הזוג יצרו תלות האחד בשני ו/או מכוח הסכם מכללא ביניהם המעיד על תלות של האחד בשני המבטיח לזון את האחר , ניתן לחייב צד ב"מזונות משקמים" לצורך שיקום הצד הפרוד והתחייבותו לזון אותה.

זכויותיהם של ילדים

ילדים שנולדו להורים מכוח יחסיהם כידועים בציבור וכל עוד אינם נשואים לאחר, ייחשבו כילדים "כשרים" לכל דבר וענין ,כך לענין האפוטרופסות , חיוב במזונות ודיני הירושה.
ילדים הנולדו לזוג המוכר כ- "ידועים בציבור" יוכלו לשאת את שם משפחתו של האב ככל שחפצים בכך.

מהו משך הזמן הדרוש לצורך הגדרת זוג כ- "ידועים בציבור"

בפסיקה ענפה נראה כי אין פרק זמן מוגדר למהו פרק הזמן ולפיו הזוג עובר ממסלול של קשר לא מחייב לקשר מחייב בבחינת "ידוע בציבור".
קיימות פסיקות שונות בענין כאשר חלק קובעות כי מספר חודשים בהם נהגו הזוג כזוג נשוי מאפשרים הכרתם כידועים בציבור ומאידך יש גישה הסוברת כי יש צורך בתקופת מינימום של 3 שנים של חיים משותפים כתנאי מקדמי לצורך הגדרת הזוג כ"ידועים בציבור".
אך אין מדובר בנוסחה קבועה, יש לבחון כל מקרה לגופו, על פי מידת הראיות , התנהלות הצדדים ומערכת היחסים הנלמדת מהם.

לייעוץ משפטי בנושא ידועים בציבור התקשרו עכשיו או מלאו את טופס יצירת הקשר 

יש לכם שאלה? השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם!

יש לך שאלה נוספת?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות מעו"ד שרין סולן חייגו עכשיו 04-8668881 או לחצו על הלינק הבא, מלאו את פרטיכם ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.